Shorinjikempo är en budoart med inriktning på självförsvar. De tre huvudmålen är förbättrad fysisk hälsa, mental utveckling och förmåga i självförsvar.

Shorinjikempo erbjuder en varierad och mångsidig träning som kan utövas av alla, kille eller tjej, ung eller gammal.

Alla är välkomna!

Göteborg Shorinji Kempo